Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc červen:

- rozvíjení tolerance, respektu, spolupráce

  a fantazie při hrách

 

 

 

 

                                                             IČO: 71002065

      ROZPOČET 2017 – MŠ SÁNY, OKRES NYMBURK

 

PŘÍJMY

 

 

DOTACE KRAJ

 

 

1 257 500,00

 

DOTACE OBEC     

 

 

   220 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

 

 

   284 000,00

 

PŘÍJMY CELKEM

 

 

 

 1 761 500,00

VÝDAJE

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY

 

 

1 257 000,00

SLUŽBY

 

 

   231 400,00

MATERIÁL

 

 

   120 500,00

ENERGIE  (EL. EN. + VODNÉ STOČNÉ)

 

   113 500,00

REZERVY

 

 

     38 000,00

 

VÝDAJE CELKEM

 

 

 1 760 400,00 

                 Zpracovala - Ivana Jedličková - ředitelka MŠ Sány

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU – MŠ SÁNY,           OKRES NYMBURK              IČO: 71002065

 

PŘÍJMY

       2018

       2019

DOTACE KRAJ

 

 

1 260 900,00

 

1 265 000,00

DOTACE OBEC     

 

 

    225 000,00

 

    230 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

 

 

    288 000,00

 

    290 000,00 

 

PŘÍJMY CELKEM

 

 

 

 1 773 900,00

 

 

1 785 000,00

VÝDAJE

 

 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY

 

 

1 260 900,00

 

 1 265 000,00

SLUŽBY

 

 

   233 900,00

 

    236 000,00

MATERIÁL

 

 

   123 600,00

 

    125 800,00

ENERGIE  (EL. EN. + VODNÉ STOČNÉ)

 

   117 500,00

 

    121 000,00

REZERVY

 

 

     38 000,00

 

      35 000,00

 

VÝDAJE CELKEM

 

 

1 773 900,00

 

 

 1 782 800,00

                        Zpracovala - Ivana Jedličková - ředitelka MŠ Sány

 

 Akce na měsíc červen:

1.6. čtvrtek - překvapení pro děti k svátku v MŠ

                      dárek k MDD

9.6. pátek - divadlo v Poděbradech

                    a prohlídka výrobků společnosti

                                                  VARI

jedeme linkovým autobusem a vlakem

podrobnější informace v šatně MŠ                    

odjezd od zastávky Sány - Poděbrady

v 7.08 hodin

 

 MŠ Sány bude od 10.7 do 25.8. 2017 uzavřena.

(malování a čerpání dovolené)

 Provoz MŠ od pondělí 28.8.2017

 

 

 

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou