Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc květen:

- získat povědomí o významu vody

  pro život na Zemi

- získat povědomí o možnostech znečištění

  vody, jaká voda ohrožuje zdraví lidí

- voda v okolí naší MŠ, voda u nás doma

 

 

 

 

                                                             IČO: 71002065

      ROZPOČET 2017 – MŠ SÁNY, OKRES NYMBURK

 

PŘÍJMY

 

 

DOTACE KRAJ

 

 

1 257 500,00

 

DOTACE OBEC     

 

 

   220 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

 

 

   284 000,00

 

PŘÍJMY CELKEM

 

 

 

 1 761 500,00

VÝDAJE

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY

 

 

1 257 000,00

SLUŽBY

 

 

   231 400,00

MATERIÁL

 

 

   120 500,00

ENERGIE  (EL. EN. + VODNÉ STOČNÉ)

 

   113 500,00

REZERVY

 

 

     38 000,00

 

VÝDAJE CELKEM

 

 

 1 760 400,00 

                 Zpracovala - Ivana Jedličková - ředitelka MŠ Sány

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU – MŠ SÁNY,           OKRES NYMBURK              IČO: 71002065

 

PŘÍJMY

       2018

       2019

DOTACE KRAJ

 

 

1 260 900,00

 

1 265 000,00

DOTACE OBEC     

 

 

    225 000,00

 

    230 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

 

 

    288 000,00

 

    290 000,00 

 

PŘÍJMY CELKEM

 

 

 

 1 773 900,00

 

 

1 785 000,00

VÝDAJE

 

 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY

 

 

1 260 900,00

 

 1 265 000,00

SLUŽBY

 

 

   233 900,00

 

    236 000,00

MATERIÁL

 

 

   123 600,00

 

    125 800,00

ENERGIE  (EL. EN. + VODNÉ STOČNÉ)

 

   117 500,00

 

    121 000,00

REZERVY

 

 

     38 000,00

 

      35 000,00

 

VÝDAJE CELKEM

 

 

1 773 900,00

 

 

 1 782 800,00

                        Zpracovala - Ivana Jedličková - ředitelka MŠ Sány

 

 Akce na měsíc květen:

11.5. čtvrtek - oslava svátku maminek

          školní zahrada od 15.30 hodin

           (vystoupení dětí)

18.5. čtvrtek  - jedeme v 8 hodin autobusem od obecního

         úřadu do MŠ  Jestřabí Lhota,

         na představení a veselé hry

         Klaun Tú, Tú

návrat ve 13.15 hodin do MŠ, oběd zajištěn

   

24.5. středa - divadlo v MŠ

pohádka - Jak vodníček uklízel rybníček

 

 MŠ Sány bude od 10.7 do 25.8. 2017 uzavřena.

(malování a čerpání dovolené)

 Provoz MŠ od pondělí 28.8.2017

 

 

 

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou