Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc leden:

- pohybovou aktivitou vést děti k rozvoji

  fyzické i psychické zdatnosti

- osvojit si zimní sporty

- poznávat sporty, které lze provozovat

  ve všech ročních obdobích

- rozvíjet shopnost postarat se v zimě

  o ptáky na zahradě a zvířata v lese

 

 

 

 Akce na měsíc leden:

9.1. pondělí -  Divadélko Kůzle v MŠ

       s pohádkou: Cukrové Tintilimintili

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou