Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc prosinec:

- rozvoj zájmu o mluvené slovo

- rozvoj schopnosti vnímání, naslouchání

  a fantazie

- rozvoj povědomí o mezilidských vztazích

  a morálních hodnotách

 

 

 

 Akce na měsíc prosinec:

4.12. neděle od 16:30 hodin

         MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

        (hřiště Sány)

11.12. neděle od 14 hodin

           VYSTOUPENÍ DĚTÍ V MYSLIVNĚ

            prosíme rodiče o doprovod dětí na tuto akci

14.12. středa - do naší MŠ přijede Divadélko Kůzle

           s vánočním programem

 15.12. čtvrtek - od 16 hodin v MŠ

            VÁNOČNÍ BESÍDKA   

             srdečně zveme        

MŠ Sány bude uzavřena od pátku 23.12. do pátku

30.12.2016

 

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně spokojenosti

a štěstí v novém roce.

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou