Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc říjen:

- dodržovat pravidla slušného chování

- rozvoj komunikativních dovedností

- vzájemná spolupráce při podzimních činnostech

   ( sběr přírodnin, práce na zahradě, výtvarné čin.)

- vnímat okolní přírodu z hlediska estetického

  

 

 

 

 Akce na měsíc říjen:

13.10. čtvrtek přijede do MŠ divadlo Kozlík

          od 8:30 hodin pohádka

          Perníková chaloupka 

  27.10. čtvrtek - společné setkání s názvem  

              ,,STRAŠIDLA A STRAŠIDÝLKA"                 

              od 17:30 hodin, převleky vítány

  podrobnější informace budou pro rodiče v šatně MŠ

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou