Mateřská škola Sány

Novinky

                                      

Výchovný záměr na měsíc červen:

- rozvíjet estetické vnímání a tvoření

- rozvoj slovní zásoby

- uvědomovat si kladné morální

  vlastnosti

  

 

 

 

 Akce na měsíc červen:

1.6. středa- DÁREK K MDD

       Učení se zvířátky - od 9.30 hod. v MŠ

23.6. čtvrtek - Indiánské léto

          - den malých indiánů - pro děti v MŠ

  (podrobnější informace budou na nástěnce v MŠ)

 MŠ SÁNY BUDE UZAVŘENA OD PONDĚLÍ 11.7.2016

 DO 26.8.2016.

Provoz MŠ bude od 29.8.2016

Nově přijaté děti nastupují docházku od 1.9.2016

 

 

 

       

                               

 

Mateřská škola Sány (www.mssany.cz) - Naše MŠ je menší, spíše rodinného typu. Je jednotřídní s kapacitou 28 dětí s celodenním provozem. Navštěvují ji děti z obce Sány a okolních obcí. Budova MŠ je umístěna na kraji obce při hlavní silnici. Součástí školy je menší zahrada, která přispívá k radostnému a příjemnému pobytu dětí v MŠ. Vedle zahrady je rybníček, který dětem umožňuje přímé pozorování živočichů a vodního ptactva. Venkovské prostředí, řeka a les v obci Sány motivovalo MŠ k zaměření se na ekologickou